"Som redan tillkännagivits offentligt håller TAP på att se över sin interna rörlighetspolicy, så denna [kontroll på 450 euro] är en övergångslösning", säger en officiell TAP-källa till tidningen.

Det bör erinras om att det i oktober rapporterades att TAP beställde 50 BMW-bilar för ledningen och direktörerna för att ersätta Peugeot-flottan inom ramen för ett operationellt leasingkontrakt. Det slutade dock med att företaget drog tillbaka beslutet efter kritik från fackföreningarna och republikens president.

Marcelo Rebelo de Sousa sade att "i en period av svårigheter måste man försöka föregå med gott exempel i återhållsamhet" och ansåg att detta är "ett problem med sunt förnuft".