När José Luís Carneiro talade med journalister i Barcelos, Braga-distriktet, om de översvämningar som har orsakat olika materiella skador under de senaste timmarna, försvarade han att räddningstjänsten bör undersöka orsakerna till dessa omständigheter och riktade uppmärksamheten på problemet med jorderosion som en följd av byggnation, men också på de klimatförändringar som allt oftare märks i hela Europa.

"Civilskyddssystemen måste genomföra denna bedömning av de orsaker som kan motivera dessa omständigheter, med tanke på att territoriella planeringsplaner, kommunala civilskyddsplaner, utvecklar det nödvändiga arbetet för att förbereda dessa områden för större motståndskraft. Det är därför som Europeiska unionen tillhandahåller ekonomiska medel så att de europeiska territorierna kan förbereda sig för dessa [klimat]förändringar och för effekterna av dessa förändringar", förklarade han.

På journalisternas fråga om det fanns brister i planeringen av markanvändningen upprepade ministern att det är "mycket viktigt" att de kommunala räddningstjänstsystemen försöker fastställa orsakerna till de extraordinära fenomenen i samband med vattenledning i storstäderna, men också på landsbygden, eftersom en av effekterna av mark som absorberar denna stora mängd vatten är jordskred.

"I storstäderna har det att göra med skadorna och rörelsen av vatten, som är enorm och orsakar enorma skador", sade han.


Relaterade artiklar: