Enligt rapporten, som bygger på uppgifter från Banco de Portugal, kommer värdet av penningöverföringarna att öka med 1,8 % jämfört med 2020.

Schweiz och Frankrike fortsätter att vara de två främsta länderna med det högsta värdet av penningöverföringar, med "mer än hälften av de mottagna penningöverföringarna" som kommer från dessa två länder: 1 051,26 miljoner euro respektive 1 023,45 miljoner euro.

I dokumentet anges de länder som har den största volymen överföringar till Portugal, t.ex. Storbritannien (429,38 miljoner euro), Angola (251,82 miljoner euro), USA (250,54 miljoner euro), Tyskland (223,44 miljoner euro), Spanien (124,44 miljoner euro), Luxemburg (71,85 miljoner euro), Belgien (58,05 miljoner euro) och Nederländerna (44,56 miljoner euro).

År 2021 ökade värdet av de mottagna penningöverföringarna med 64,9 miljoner euro, vilket motsvarar en ökning med 1,8 % jämfört med 2020.

Fortfarande jämfört med 2020, och baserat på analysen av de tio länder som har den största volymen överföringar 2021, nämns i rapporten en positiv variation i sex länder: Storbritannien (13,19 %), Spanien (11,33 %), Angola (2,56 %), USA (2,37 %), Schweiz (1,37 %) och Nederländerna (0,20 %).

Det fanns en negativ variation i de återstående fyra länderna av de tio viktigaste källorna för penningöverföringar: Luxemburg (minus 8,35 %), Belgien (minus 1,44 %), Frankrike (minus 1,27 %) och Tyskland (minus 1,08 %).