Enligt Good News Post har arbetarna i Wales efterliknat ljuden från får för att hjälpa dem att hitta djur som gått vilse i bergen. I ett fall: "Vi fortsatte att 'prata' med henne, kom närmare och närmare hela tiden och hittade henne till slut på en liten ås omgiven av tjocka brambuskar".