"Risken för en korrigering av huspriserna har ökat i takt med att inflationen accelererar, räntorna stiger och den ekonomiska tillväxten avtar", framhåller det finansiella kreditvärderingsinstitutet och medger att det på vissa marknader finns "stora risker för priskorrigeringar", enligt ECO.

När det gäller Portugal uppskattar Moody's att ökningen av bostadspriserna bör stabiliseras på 13,9 procent år 2022. Och 2023? Kreditvärderingsinstitutet förutspår att huspriserna kan vara stabila på 1 %. Men det medger också ett scenario med priskorrigering, där priserna kan sjunka med upp till 3 %.

Moody`s perspektiv pekar på att "den ekonomiska tillväxten kommer att avta över hela världen 2023", med "hög inflation, geopolitiska förändringar och volatilitet på finansmarknaderna som skadar familjer och företag", med "en betydande risk för nya chocker i framtiden".

Men när det gäller bankväsendet medger kreditvärderingsinstitutet att finansinstituten kan dra nytta av "solida vinster" 2023, med stigande räntor och förstärkta balansräkningar som motvikt till den globala ekonomiska avmattningen.

"Globala banker kommer att skyddas från stigande dåliga skulder 2023 av stigande räntor och solida reserver och utsikterna för sektorn är fortsatt stabila", säger Moody`s Investors Service i rapporten som släpptes i början av december.


Relaterade artiklar: