"Med avrundning till en decimal sammanfaller denna siffra med värdet i den snabbestimat som offentliggjordes den 30 december", säger INE.

Under den sista månaden av 2022 uppvisade den underliggande inflationsindikatorn (IPC exklusive obearbetade livsmedel och energiprodukter) en årsförändring på 7,3 %, vilket är 0,1 procentenheter högre än den som uppmättes i november och "den högsta nivån sedan december 1993".

Förra året uppvisade KPI en genomsnittlig årlig variation på 7,8 %, "betydligt högre än den variation som uppmättes för året 2021 som helhet (1,3 %)" och "den högsta årliga variationen sedan 1992", nämner institutet också.

Om energi och obearbetade livsmedel exkluderas från KPI uppgick den genomsnittliga förändringstakten till 5,6 % år 2022 (0,8 % föregående år).