I förhållande till vad som förväntas för den här tiden på året noterades en 16-procentig ökning av dödligheten, säger institutionen för epidemiologi vid det nationella hälsoinstitutet Dr. Ricardo Jorge (INSA) och tillägger att den här perioden sammanföll med "ökningen av influensaaktiviteten, som i år inträffade tidigare än vanligt i Portugal, vilket kan bidra till att förklara den observerade ökningen av dödligheten".

Enligt INSA:s analys konstaterades överdödligheten hos personer över 75 år.

På geografisk nivå inträffade det högsta antalet dödsfall i de norra regionerna, Lissabon, Vale do Tejo och Centrum.

"Utvecklingen av dödligheten över tid beror på befolkningens åldrande och andra faktorer som villkorar dess sårbarhet, liksom yttre faktorer, såsom förekomsten av specifika och/eller säsongsbundna klimatklimatfenomen eller epidemiologiska fenomen, som främst drabbar grupper som befinner sig i en sårbar situation", förklarar institutet.

Inom ramen för sina befogenheter och funktioner genomför INSA en daglig övervakning av dödligheten för att identifiera och kvantifiera eventuell överdödlighet och utfärdar varningar till hälsomyndigheterna när oväntade ökningar av dödligheten observeras.


Author
TPN/Lusa