Ministerrådet har godkänt det nya regelverket för sprängämnen och farliga ämnen(RJESP) som nu kriminaliserar innehav av sprängämnen, föremål eller pyrotekniska anordningar på idrottsplatser och andra förbjudna platser.

Enligt förslaget från ministeriet för inrikesförvaltning(MAI) ska i detta sammanhang ett fängelsestraff på upp till fem år eller böter på upp till 600 dagar fastställas för den som "transporterar, förvarar, använder, distribuerar eller innehar sprängämnen, improviserade sprängladdningar eller pyrotekniska artiklar på idrottsanläggningar, platser där supportrar samlas och där idrottsframgångar firas".

Det blir också ett brott att använda explosiva anordningar "på platser avsedda för träning och idrott och i anläggningar för klubbar och idrottsföreningar".

I lagförslaget, som nu kommer att skickas till republikens församling, definieras improviserade sprängladdningar eller "pyrotekniska artiklar" som förbjudna föremål, vilket inbegriper alla anordningar som innehåller explosiva ämnen eller "en explosiv blandning av ämnen som är utformade för att åstadkomma en värme-, ljus-, ljud-, gas- eller rökeffekt eller en kombination av dessa effekter", inklusive raketer.

Enligt MAI innebär denna nya rättsliga ordning, som upphäver åtta diplom, "en förenkling och ett genomförande av en sammanhängande rättslig ram som förstärker informationen i leveranskedjan, kontrollmekanismerna vid försäljningstillfället och transaktioner med explosiva ämnen".


Relaterade artiklar: