Problemen med läkemedelsförsörjningen på landets apotek fortsätter. Därför har den nationella läkemedelsmyndigheten (Infarmed) enligt Correio da Manhã avbrutit exporten av 110 läkemedel, såsom amoxicillin, ibuprofen eller vaccin mot tyfus, hepatit A och tuberkulos.

Det finns också 98 andra läkemedel vars försäljning till andra EU-länder kräver förhandsanmälan, vilket är fallet med Clamoxyl, Nurofen, Trifen och Ben-U-Ron.

Enligt Infarmed beror problemen med läkemedelsförsörjningen i vissa fall på tillverkningsproblem, i andra fall på brister i distributionen eller till och med på ökad efterfrågan, som i fallet med ibuprofen. I flera veckor har det förekommit lageravbrott på vissa apotek och det finns läkemedel, t.ex. vissa antibiotika, vars påfyllning planeras först i maj.