Enligt generaldirektoratet för hälsa är beslutet en del av en uppdatering av reglerna för säsongsvaccineringskampanjen mot SARS-CoV-2 coronaviruset, som nu föreskriver att "den vuxna befolkningen mellan 18 och 49 år får tillgång till den andra vaccinationsboostern mot Covid-19 genom ett individuellt beslut".

Enligt generaldirektoratet kommer administreringen av denna andra boosterdos att "genomföras under de kommande dagarna" efter yttrandet från den tekniska kommissionen för vaccinering mot Covid-19.

"Denna uppdatering genomförs vid en tidpunkt då majoriteten av den berättigade befolkningen, inom ramen för säsongsvaccinationskampanjen 2022-2023, är vaccinerad", säger DGS och tillägger att sedan september har mer än tre miljoner doser redan administrerats, främst till prioriterade berättigade grupper, över 50 år, vilket bidragit till att "mildra effekterna av allvarlig sjukdom i högre riskgrupper".

"Dessa resultat bekräftar än en gång medborgarnas höga följsamhet till vaccinering som en form av skydd, liksom vaccinernas avgörande roll i svaret på covid-19", betonade DGS, samtidigt som man upprepade "vikten av säsongsvaccinering som den mest effektiva sjukdomsförebyggande åtgärden under hela vintermånaden".