Enligt den senaste europeiska statistiska rapporten, där 1 028 portugisiska medborgare av totalt 26 431 medborgare från EU:s medlemsstater tillfrågades, anger 98 procent av de nationella medborgarna att ökningen av levnadskostnaderna, t.ex. genom ökade priser på livsmedel och energi, är den mest oroande frågan, vilket är fem procentenheter högre än genomsnittet för de 27 länderna.

Trots denna oro svarade 47 % av de nationella respondenterna att de hittills har levt ganska bekvämt med den inkomst de har, medan 40 % visade att de för närvarande har vissa svårigheter och 9 % sade att de har stora svårigheter med sin nuvarande inkomst. Jämfört med det europeiska genomsnittet svarade 46 % att de lever bekvämt med den inkomst de har, medan 36 % svarade att de har vissa svårigheter.

Nästa ämne som oroar den nationella befolkningen mest är fattigdom och social utslagning (95 %). Här finns det en större skillnad jämfört med genomsnittet i Europa, eftersom 82 % svarade att detta är ett stort problem.


Hälsoproblem


Men den största skillnaden uppstår när frågan handlar om möjligheten att sprida smittsamma sjukdomar som Covid-19 eller apkoppor. Portugiserna är mer rädda än det europeiska genomsnittet, eftersom 83 % svarade att de var "oroliga" för denna hypotes, jämfört med EU-genomsnittet, som är 62 %.

Med kriget i Ukraina nästan ett år bort och utan något slut i sikte fortsätter rädslan för en nukleär upptrappning av konflikten att sväva, vilket återspeglades hos de flesta av de över 1 000 portugisiska medborgare som deltog i undersökningen. 89 % svarade att de är rädda för "kärnvapenincidenter" och endast 9 % svarade att denna fråga inte ger upphov till oro. När det gäller gruppen av länder i gemenskapsblocket anser 74 % att risken är verklig, medan 25 % avvisar denna möjlighet.

På frågan om landets tillstånd i allmänhet ansåg 43 % av de tillfrågade portugiserna att det går "åt fel håll", men här ligger portugiserna under det europeiska genomsnittet, som är 62 %. 30 % av medborgarna anser att Portugal är på rätt väg, 16 % vet inte och 11 % anser att situationen i landet är oförändrad.

När det gäller Europeiska unionens tillstånd står den portugisiska andelen (35 %) i kontrast till den europeiska (51 %) när svaret är "saker och ting går i fel riktning". Samma andel portugiser anser att Europeiska unionen är på rätt väg.

Mer än hälften av portugiserna (52 % i urvalet på 1 028 personer) är dock optimistiska när det gäller gemenskapsblockets framtid. I denna parameter visar befolkningen mellan 15 och 24 år och mellan 40 och 54 år en större andel optimism när det gäller EU:s framtid, 52 % respektive 61 %.