"Under bara två dagar i december (mellan kl. 20.00 och midnatt den 7 och mellan midnatt och 06.00 den 13) föll 15 % av den totala årliga nederbörden i Lissabons storstadsområde", heter det i ett pressmeddelande från AML, och det tilläggs att den genomsnittliga ackumulerade nederbörden i december motsvarade 42 % av den totala nederbörden förra året.

"År 2022 regnade det i Lissabons storstadsområde 681,69 mm (ackumulerat medelvärde) på 100 dagar (265 dagar registrerade ingen nederbörd)", står det i pressmeddelandet, och man tillägger att december månad "var mycket regnig" i AML.

I den information som AML har offentliggjort och som bygger på insamling och bearbetning av data från de 18 meteorologiska stationerna i storstadsregionen, i jämförelse med tidigare års data från det portugisiska institutet för hav och atmosfär(IPMA), nämns också att kommunen Odivelas registrerade den högsta genomsnittliga ackumulerade årsnederbörden (900 mm).

Kommunen Seixal uppmätte enligt AML "det högsta dygnsmedelvärdet, med 109,60 mm, den 13 december, vilket motsvarade 15 % av den totala nederbörden för år 2022 i den kommunen".

Trots regnet i december förra året påpekar AML att jämförelsen av årsmedelvärdet för den nederbörd som ackumulerats under 2022 i de 18 meteorologiska stationerna i CLIMA/AML-projektet med ett genomsnitt för 30 år (1971-2000) gör det möjligt att dra slutsatsen att år 2022 hade "18 % mindre nederbörd" än genomsnittet för dessa 30 år (1971-2000).

När det gäller temperaturen säger AML, på grundval av preliminära uppgifter från IPMA, att "2022 var det varmaste året i Portugal sedan 1931", det år då institutets meteorologiska register inleddes.

Enligt uppgifter från de 18 meteorologiska stationerna var den årliga medeltemperaturen i AML år 2022 17,56 grader Celsius, ytterligare en grad Celsius över det nationella genomsnittet år 2022 (16,6 grader Celsius), och den högsta temperatur som uppmättes i regionen var 43,33 grader Celsius, den 13 juli i Alcochete.

AML nämner också att kommunen Barreiro hade den högsta årliga medeltemperaturen - 18,13 grader Celsius - och att den lägsta ackumulerade årliga medeltemperaturen, 16,32 grader, uppmättes i Sintra.