Efter produktionen av "Askungen och surrealisterna" uppgick intäkterna från biljettförsäljning och donationer till 1 144,69 euro. Presidente Custòdia Reis tog emot checken på Bombeiros vägnar och tackade skådespelarna, besättningen och Carolyn Kain, pjäsens manusförfattare och regissör.