Detta stipendium är avsett för elever som är bosatta i Portugal och syftar till att belöna akademiskt utmärkta elever som för närvarande går i årskurserna 4-10 och som börjar i årskurserna 5-11 2023-2024, från offentliga eller privata skolor, och som utöver akademisk excellens visar att de är positivt engagerade i fritidsaktiviteter, i skolgemenskapen eller i det samhälle där de bor. CAISL-stipendiet är ett meritbaserat pris som även tar hänsyn till elevens ekonomiska behov.

Detta stipendium täcker 100 % av de obligatoriska kostnaderna för att gå på vår skola, Carlucci American International School of Lisbon (CAISL), en internationell skola med amerikansk utbildning i Linhó, Sintra.

Bland andra värden kan nämnas att vår skola undervisar på engelska och följer den amerikanska läroplanen, med möjlighet att även följa International Baccalaureate Diploma under de två sista skolåren, vilket ger tillträde till universitet över hela världen, inklusive USA, Storbritannien och Portugal.

Även om detta stipendium beviljas för ett läsår är förhoppningen att de elever som får det ska fortsätta att uppfylla kraven och få stipendiet för flera på varandra följande år, till och med när de tar examen från gymnasiet i årskurs 12.

De som är intresserade kan hitta all information om hur man ansöker på www.caislisbon.org/admissions/caisl-scholarship-open.