José Trigoso ansåg att en sänkning av hastigheten till 30 kilometer i timmen ger säkerhet för förare och trafikanter.

"Jag talar inte om 30 kilometer i timmen på Avenida da República [i Lissabon], utan på korsande vägar, där det bara finns ett körfält i varje riktning", exemplifierar José Trigoso och tillägger att denna sänkning gör det möjligt för föraren att "stanna bilen i enlighet med siktförhållandena".

Denna minskning måste åtföljas av "fysiska åtgärder för att lugna trafiken", föreslår José Trigoso, som anser att det är möjligt att köra fortare på de viktigaste trafiklederna i Lissabon.

"På dessa [vägar] finns det ingen anledning att sänka hastigheten. På vissa av dem finns det till och med en anledning att öka" hastigheten.

PRP:s ordförande anser också att det är nödvändigt att genomföra trafiksäkerhetsrevisioner av vägprojekt i städerna, vilket gör det möjligt att upptäcka "brister" för att kunna "förändras".