Även om ökningen är betydande har löneökningarna minskat dramatiskt på senare tid, och under de senaste 11 åren, mellan 2010 och 2021, är den ackumulerade ökningen endast 3,1 procent.


Enligt Expresso, som bygger på uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE), har den genomsnittliga lönen i Portugal under fem decennier, i nominella termer, haft en ständigt stigande bana, med undantag för åren under trojkan. Vid en analys i reala termer - där man tar hänsyn till inflationens inverkan för att mäta utvecklingen av den köpkraft som är kopplad till lönerna - finns det dock andra slutsatser att dra.


"Mellan 1973 och 1980 skedde till och med en nedgång på 2,9 procent. Detta scenario vänds under det följande decenniet, och den genomsnittliga lönen i landet nådde 1990, mer än 12 procent över den som registrerades 1980. En ökning som når 37,8 procent under det följande decenniet (mellan 1990 och 2000). Men ankomsten av det nya århundradet, som sammanföll med Portugals anslutning till euron, medförde inga goda nyheter för lönerna i landet. Den ackumulerade ökningen av den genomsnittliga lönen bromsade in till 6,8 procent mellan 2000 och 2010 och har sedan dess legat på 3,1 procent", skriver publikationen och konstaterar att scenariot kan bli ännu värre om beräkningarna inkluderar år 2022, som kännetecknas av en hög inflationstakt.


Relaterade artiklar: