"Jag bekräftar sökningarna. Jag informerades om husrannsakningarna först efter att de hade ägt rum. Jag har inget att tillägga. Jag samarbetar bara fullt ut, eftersom jag vet att det rör sig om husrannsakningar som inte har med detta mandat att göra", sade Carlos Moedas till journalister efter ett besök i Manuel Castel Branco Municipal Pavilion i Lissabon.

Borgmästaren sade också att det endast är de rättsliga myndigheterna som "kan klargöra" husrannsakningarna.

"Det finns inget bättre än öppenhet och öppenhet är viktigt i det vi gör. Vårt ansvar som borgmästare är att vara helt öppna. Denna öppenhet hos mig är total. Den är en del av det demokratiska livet. Till rättvisan vad som hör till rättvisan, till politiken vad som hör till politiken", betonade han.

De husrannsakningar som genomförts i Lissabonkammaren är relaterade till "Tutti-frutti"-processen, en utredning som inleddes 2017 om politiska ledares påstådda favorisering av PSD- och PS-militanter, bekräftade justitieministeriet för Lusa.

"Sökningar bekräftas inom ramen för den process som är känd som 'Tutti Frutti'", sade justitieministeriet (PGR) i ett skriftligt svar på frågor från Lusa.

Även enligt PGR är processen under utredning vid avdelningen för utredning och straffrättsliga åtgärder i Lissabon "och omfattas av rättslig sekretess".