VFA skrev till Unesco för att rädda irländska pubar på landsbygden, som enligt VFA har varit på nedgång i flera år, enligt Irish Mirror.

Paul Clancy, VFA:s verkställande direktör, sade: "Vi måste skydda denna värdefulla kulturella tillgång. Majoriteten av pubarna på landsbygden driver företag som omsätter mindre än 190 000 euro per år. Det är inga stora företag.

"I många delar av Irlands landsbygd är puben det sista samhällscentrumet som finns kvar i byarna, långt efter det att banker och postkontor har dragit sig tillbaka.

"Den typiska puben är ett samhällscentrum lika mycket som en pub, och som redan nämnts spelar pubinnehavaren en viktig roll i det lokala samhället.

"Faktum är att det kulturella värdet av våra pubar är så viktigt att VFI håller på att ansöka om att pubar ska ingå i Unescos lista över immateriellt kulturarv, som skyddar världens levande kulturarv."