Undersökningen genomfördes mellan den 7 och 16 december via Internet av det portugisiska samhällsobservatoriet vid UCP:s fakultet för ekonomi och affärsvetenskap till 1001 personer i åldern 20-69 år för att bedöma förväntningar och avsikter för i år och känslor inför covid-19.

Enligt opinionsundersökningen är 60,2 % av portugiserna pessimistiska eller mycket pessimistiska när det gäller 2023, och majoriteten är oroliga eller mycket oroliga för ökningen av energiutgifterna (85,3 %), livsmedel (82 %), bränsle (76,5 %), hyror och amorteringar på bostadslån (63,5 %).

Trots den oro som uttrycktes var det bara en femtedel (21,8 %) av svarande rädda för att få svårigheter att uppfylla de ekonomiska åtaganden som antas för 2023, såsom bostadslånet (42,7 %), personliga krediter eller konsumentkrediter (35,3 %), hushållsinkomst (31,7 %), betalning för skol- eller fritidsaktiviteter (22 %) och betalning av lån till familjemedlemmar eller bekanta (14,7 %).

De flesta deltagarna medger att de i år kommer att behöva ta till sina besparingar för att täcka vissa extraordinära kostnader (68,1 %) och att de kommer att behöva minska sin konsumtion (54,4 %), eftersom de kommer att ha vissa eller stora svårigheter att upprätthålla sin ekonomi. levnadsstandard (57,1 %).

Enligt undersökningen kommer de flesta portugiser att försöka spara på måltider utomlands (75,5 %), kläder (64,7 %), resor (57,5 %) och personliga artiklar (50,0 %).