Enligt Enligt en rapport från DN förklarade FN år 2020 att åren mellan 2021 och 2030 skulle vara decenniet för hälsosamt åldrande, vilket är ett tydligt tecken på att länderna bör förbereda sig för de utmaningar som livslängden medför, t.ex. att bibehålla livskvaliteten. Världshälsoorganisationen (WHO) räknar med att världens befolkning över 60 år 2050 kommer att överstiga två miljarder människor och att mer än en tredjedel av den beräknade befolkningen i Europa kommer att vara över 65 år.

Portugal är ett av de mest ålderstigna länderna i Europa och har för närvarande omkring fyra miljoner människor som är 55 år eller äldre. Detta är därför den åldersgrupp som man anser vara den som bedömer den så kallade "silverekonomin", det vill säga marknaden för varor och tjänster som riktar sig till seniorer.

I en studie som Technopolis Group och Oxford Economics genomförde för Europeiska kommissionen - som genomfördes 2018, men som fortfarande är den senaste - beräknas att denna sektor år 2025 kommer att belasta ekonomin, bara i Europa, med 5,7 miljarder euro. Och stora utmaningar innebär goda affärsmöjligheter: nya tjänster kommer att växa fram och med dem nya funktioner och yrken. Aktiva äldre människor är konsumenter av, förutom traditionella produkter, olika typer av resor, tekniska produkter och tjänster för äldreomsorg, nya integrerade terapeutiska lösningar, konsulttjänster och kompetensutveckling, bland många andra.

DN undersökte företag som tillämpar god praxis när det gäller silverekonomi.

Mónica Póvoas, grundare av Ageless Portugal, har fördjupat sin medvetenhet om att marknaden för personer över 55 år växer och behöver riktade investeringar. Hon bestämde sig sedan för att omvandla sin kunskap till ett riktigt företag och skapade företaget som förser marknaden med en uppsättning specialiserade tjänster och produkter för människor i denna åldersgrupp, med huvudmålet att få ett hälsosamt, mer aktivt och inkluderande åldrande.

"Ageless Portugal har som kommunikations-, marknadsförings- och evenemangsbyrå med inriktning på personer över 55 år arbetat med projekt som syftar till att lära känna denna marknad bättre och på så sätt bidra till att teckna en profil av beteendet hos dess konsumenter".

"Portugal intar åttonde plats som ett europeiskt land med lägst livskvalitet för sina äldre, en placering som leds av Schweiz, Norge, Sverige och Tyskland. Landet har dock redan tagit vissa initiativ som visar att man tar hänsyn till deras behov". Mónica Póvoas hävdar också att varumärkena är mer medvetna om att detta är en stor och lukrativ målgrupp och att de därför i allt högre grad drar till sig deras uppmärksamhet tack vare sin förmåga att anpassa sig till ny teknik.

Å andra sidan nämner hon att befolkningen, när den närmar sig 50 års ålder, möter svårigheter när det gäller yrkesmässig utveckling eller omskolning. "I organisationer kommer de som öppnar möjligheter att attrahera och behålla personal samt utvecklar nya strategier för omskolning och vidareutbildning att fortsätta att ha en produktiv och motiverad arbetskraft som kan bidra till företagsinnovation".