Irene Vélez, Colombias gruvminister, sade: "Vi har beslutat att inte tilldela nya kontrakt för olje- och gasprospektering, och även om det har varit mycket kontroversiellt är det ett tydligt tecken på vårt engagemang i kampen mot klimatförändringarna", sade Vélez. "Detta beslut är absolut brådskande och kräver omedelbara åtgärder."