Den portugisiska ekonomin växte med 0,2 % under årets tre sista månader jämfört med föregående kvartal, vilket ekonomerna hade räknat med, enligt siffror från det nationella statistikinstitutet (INE). För året som helhet växte landet med 6,7 % och missade därmed verkställande organets mål, som i december reviderade upp sina beräkningar till 6,8 %, vilket stämmer överens med prognoserna från Bank of Portugal, som också uppdaterades i rapporten. För att Portugal skulle ha haft en tillväxt på 6,8 % skulle BNP ha behövt öka med 0,4 % under fjärde kvartalet.

Den snabba uppskattningen av BNP visar att eurozonen växte med 0,1 procent under fjärde kvartalet och att tillväxten var stabil i EU som helhet, dvs. jämfört med de tre föregående månaderna. Detta resultat innebär en avmattning efter ökningen på 0,3 % både i euroområdet och i EU.

Bland de olika medlemsstater för vilka det finns siffror kan man se att tillväxtmästaren var Irland med en kedjeutveckling på 3,5 procent, följt av Lettland 0,3 procent och sedan Portugal med 0,2 procent, med en liknande utveckling som grannlandet Spanien.

Eurostats uppgifter visar också att sex ekonomier faktiskt drabbades av en BNP-minskning under årets sista tre månader, med särskild tonvikt på Litauen (-1,7 procent) och Österrike (-0,7 procent). Trots detta är det bara Litauen som passar in i kontexten av recession, eftersom landet redan har registrerat två kvartal i rad av ekonomisk krympning.