I beslutet, som publicerades i Diário da República och som träder i kraft på fredag och som undertecknats av hälsominister Ricardo Mestre, omdefinieras de organisatoriska reglerna för det nationella användarregistret (RNU) och klargörs begreppen registrering, tillgång och ekonomiskt ansvar för SNS-användare.

Enligt expeditionen kan användarregistreringar i RNU anta tre olika typologier: aktiva, tillfälliga och inaktiva.

Aktiv registrering gäller portugisiska medborgare som är bosatta i Portugal och utlänningar som är permanent bosatta i landet.

Övergångsregistrering gäller när de tidigare villkoren inte är uppfyllda, med en maximal varaktighet på 90 dagar från registreringsdatumet i RNU, varefter registreringen blir aktiv eller inaktiv.

Inaktiv registrering gäller för medborgare som inte uppfyller kraven för aktiv eller tillfällig registrering och omfattar även dödsfall.

"Det är ett grundläggande informationsverktyg för att planera och optimera familjehälsoteamets täckning, öka nätverkets kapacitet, integrera vården och utveckla mer samhälleliga och närliggande insatser", betonar ministeriet.

En användare med registrering i RNU kan dock vara inskriven i primärvården eller inte, vilket förutsätter att en aktiv registrering i denna databas sker i en funktionell enhet eller i respektive gruppering av hälsocentraler.

När det gäller övergångsregistrering och inaktiv registrering, med undantag för dödsfallssituationer, ska kostnaderna betalas av medborgaren.