Bearing Points digitala ledare 2022 har 679 företag (35 irländska, 644 europeiska och brittiska samt 50 amerikanska) bedömts utifrån kriterier som rör fyra dimensioner av digitalisering: digital produktupplevelse, e-handel, e-CRM och digital marknadsföring. Länder och företag som representerar olika industrisektorer poängsattes på en skala som sträcker sig från "misslyckad" (0) till "utmärkt" (5). Irland uppnådde en övergripande genomsnittlig poäng på 3,43 för sin digitala mognad, vilket innebär att landet flyttar upp i rankingen till en tredje plats jämfört med de andra tio länderna i studien. Landjämförelsen gjordes genom att analysera de 30 främsta företagen i varje land.

Enligt BearingPoints studie om digitala ledare 2022 krävs det digitala ledarskapet år 2022 att man behärskar personalisering, kundfokusering, innovation och koppling av data och teknik, samtidigt som man tar itu med verkliga utmaningar. Digitalt ledande företag fokuserar på fem nyckelåtgärder: Placera kunderna i centrum för värdeerbjudanden, generera en positiv känslomässig respons genom alla interaktioner med kunder och nätverk, leverera värde med en uppsättning avancerad teknik som synkroniserar aktiviteter och utnyttjar datacentreringen, innovera i alla aspekter av deras ekosystem, integrera etik, hållbarhet och en bred världssyn i den dagliga verksamheten.

Virgin Media fick det högsta betyget som digital ledare i Irland med ett genomsnittligt betyg på 3,67, vilket visar deras fortsatta investeringar i digitala upplevelser. De följdes av AXA (3,51) och Three (3,5) bland de tre främsta företagen i den irländska studien.

Fem industrisektorer bedömdes i Irland: Bank, telekom, försäkring, energi och media. Resultaten från studien i Irland visar att majoriteten av branscherna såg sina poäng öka i år. Telekomsektorn framstod som Irlands mest digitalt mogna bransch i 2022 års undersökning med en totalpoäng på 3,5. Därefter följde försäkringssektorn (3,10) och energisektorn (3,10). Banksektorn fick ett totalresultat på 3,00 efter att ha varit den mest digitalt mogna branschen under de två föregående åren.

Inom var och en av de fem sektorer som bedömdes i Irland fick Revolut det högsta resultatet inom banksektorn med 3,42. SSE Airtricity toppade rankingen inom energisektorn med 3,43. AXA kom i topp inom försäkringssektorn med 3,51, medan RTÉ rankades som nummer ett inom mediesektorn med ett resultat på 3,04. Virgin Media fick det högsta betyget inom telekomsektorn och fick den högsta rankningen av alla irländska företag med 3,67.

Betydande förbättringar från år till år kan ses i alla fyra dimensionerna av digitaliseringen i Irland. Digital Product Experience bibehöll sin position som den starkaste av dimensionerna med den högsta poängen 3,50. E-handel fick dock det lägsta resultatet i Irland med 2,56.