"ODO förväntar sig att AT omedelbart vidtar åtgärder för att lösa dessa problem, för att mildra mäklarnas legitima missnöje och deras svårigheter i relationen med kunderna".

Order of Official Dispatchers vägrar att acceptera "att tullen fortsätter att vara AT:s fattiga släkting" och försvarar att det är "brådskande att myndigheterna vidtar konkreta åtgärder för att garantera att problemen löses på ett effektivt och ändamålsenligt sätt så att tullen kan fungera korrekt".

ODO påminner om att man sedan början av januari "med oro har följt de problem som dess medarbetare i tullkassorna möter" och påpekar att "dussintals klagomål har lämnats in, där man rapporterar om förseningar och om oberättigade förluster för operatörer och deras kunder".

ODO:s ordförande Mário Jorge hänvisar i uttalandet till att "kontakter med AT har ägt rum regelbundet, men trots att vissa problem har lösts finns det fortfarande allvarliga problem som måste lösas så snart som möjligt".

"Vi har redan uttryckt vår oro till AT:s direktör. Vi har också uppmärksammat regeringen, genom statssekreteraren för skattefrågor, på hur allvarlig situationen är".