Den nationella civila luftfartsmyndigheten(ANAC) stämde 67 flygbolag för att de hade tagit ombord passagerare som inte hade ett digitalt certifikat eller ett negativt Covid-19-test på flygningar till Portugal. Sammanlagt har mer än 721 000 euro betalats ut i böter, men 20 % av summan har ännu inte betalats ut på grund av att den har överklagats i domstol.

Sedan juni 2020 har "förfaranden inletts mot 67 flygbolag" och "hittills har 721 250,00 euro betalats ut", avslöjade en officiell källa från ANAC som svar på ECO.

Alla dessa processer har dock inte avslutats, eftersom flygbolagen till exempel kan överklaga, vilket gör det oförutsägbart att vissa processer avslutas och att böterna betalas ut. Det var faktiskt TAP som överklagade beslutet. I slutet av januari gav appellationsdomstolen det portugisiska flygbolaget rätt och skickade tillbaka processen till tillsynsmyndigheten.

Av det totala antalet förfaranden som inletts har 569 150 euro redan betalats, "resterande belopp är under rättslig prövning", tillägger tillsynsmyndigheten. När det gäller redovisningar har 78,91 procent av det totala beloppet redan betalats och 21,09 procent är i "standby", dvs. ungefär en femtedel av det totala beloppet.