I ett uttalande uppger polisen för allmän säkerhet att det i januari i sitt ansvarsområde, stadscentrumen, inträffade 4 737 allvarliga skador, vilket orsakade nio dödsfall, 77 allvarliga skador och 1 304 lindriga skador.

Jämfört med samma månad förra året såg PSP en ökning av antalet olyckor med 18 procent, 22 procent dödsfall och 21 procent allvarliga skador, medan de lindriga skadorna minskade med 15 procent.

PSP framhåller också att under årets första månad greps 409 personer för körning utan lagligt körkort och 526 för körning under alkoholpåverkan, medan polisen i januari 2022 registrerade 394 respektive 440 gripanden.

I januari bötfällde polisen 514 förare som körde under alkoholpåverkan och upptäckte 5 586 fortkörare, vilket är 218 fler än under samma period 2022.

"Att köra i höga hastigheter och under påverkan av alkohol har direkta konsekvenser för kontrollen av fordon och ökar reaktions- och bromssträckan, vilket översätts i en ökning av det avstånd som krävs för att stoppa ett fordon på ett säkert sätt och i en minskning av sannolikheten för att föraren lyckas undvika en olycka", säger polisen.

PSP framhåller att man "prioriterar övervakningen av körning med överdriven hastighet och under påverkan av alkohol och psykotropa ämnen", med hänsyn till de direkta konsekvenserna för trafikolyckor.