Två månader efter det att strejkerna i skolorna inleddes, vilket "påverkade eleverna på ett helt annat sätt", sade ordföranden för den nationella sammanslutningen av föräldraföreningar(Confap) att "föräldrar och gymnasieelever är oroade" över de nationella proven.

"Vi skulle inte vilja att det blir mer överbelastning, men vi kan se att det är vad som kommer att hända. Det måste ske en förstärkning av de stödklasser som gör det möjligt för eleverna att avlägga de nationella proven. Jag tycker helt enkelt inte att man ska göra enklare prov", säger Mariana Carvalho i uttalanden till Lusa.

Mariana Carvalho underströk att strejken som inleddes den 9 december förra året upplevdes mycket olika i de mer än 5 000 offentliga utbildningsinstitutionerna som är spridda över hela landet.

"Det finns många skolor som inte kände någon effekt av strejkerna, andra var stängda en dag eller två, vilket är lätt att hantera och återhämta sig. Men sedan finns det fall av elever som praktiskt taget inte hade undervisning under hela januari månad, nämligen i Algarve- och Lissabonområdena", säger hon till Lusa.

Av denna anledning måste Confap "ha en differentierande strategi så att de mest missgynnade eleverna kan få samma nivå av lärande, eftersom det finns elever med noll påverkan eller mycket nära noll och andra där påverkan var allvarlig".

Till denna ojämlikhet kommer att man kan tillhöra en familj som har eller inte har den ekonomiska kapaciteten att betala en lärare som kan hjälpa till att återfå det ämne som inte lärts ut i skolan, tillade Mariana Carvalho.

För Confap är det nödvändigt att genomföra en undersökning av de verkliga effekterna av strejkerna i skolorna och sedan utforma strategier som gör det möjligt för eleverna att återfå stoffet.


Relaterade artiklar: