"Utbetalningen av 1,8 miljarder euro var möjlig tack vare att Portugal uppfyllde de tjugo delmålen och målen för den andra delbetalningen". EU-fonderna utgör 1,7 miljarder euro i bidrag (ej återbetalningsbara) och 109 miljoner euro i lån.

Portugal lämnade in begäran om utbetalning av denna andra check från Bryssel den 30 september förra året och efter att Bryssel gav grönt ljus för utbetalningen i december flyttades kalendern till första kvartalet i år.

Detta är den tredje PRR-utbetalningen som Portugal kommer att få. I augusti 2021 levererade Europeiska kommissionen 2,2 miljarder euro från PRR - 13 procent av de sammanlagda 13,9 miljarder euro i bidrag och 2,7 miljarder euro i lån som landet kommer att få fram till 2026 - i form av ett förskott. En praxis som är gemensam för alla medlemsstater (utom sju som inledde processen senare och därför inte fick något förskott).

Den andra delen på 1,16 miljarder euro begärdes i januari, godkändes i mars och betalades ut i maj. Portugal hade därmed 20,2 procent av den totala PRR. I och med den tredje delbetalningen har Portugal nu fått 31 procent av det totala beloppet.