"Portugal och Spanien har en stor möjlighet till gränsöverskridande samarbete, eftersom de två länderna tillsammans har de största reserverna av en grundläggande naturresurs för elektrisk mobilitet under de kommande åren: Litium", förklarade António Costa.

António Costa påpekade att de största litiumreserverna finns på båda sidor av den portugisisk-spanska gränsen.

"Mer än att konkurrera om att var och en ska ha sin egen batterifabrik och var och en sitt eget raffinaderi, måste vi ha förmågan att gemensamt utveckla en strategi för att gemensamt värdera en resurs som, trots att den är den största europeiska reserven, fortfarande är otillräcklig och som alltid kommer att innebära att mer litium måste importeras för att skapa en hållbar fabrik för tillverkning av batterier", hävdade ledaren för den verkställande ledningen.

"Vi har alla fördelar av att arbeta tillsammans", förstärkte premiärministern i ett tal där han också försvarade påskyndandet av energiförbindelserna mellan den iberiska halvön och resten av Europa, liksom den iberiska mekanismen som är i kraft för att koppla bort utvecklingen av elpriset på gas.


Relaterad artikel: