Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) ökade priserna på material och arbetskraft i genomsnitt med 15,9 % och 6,3 %, jämfört med 6,2 % och 5,1 % år 2021.

Dessutom hänvisar man till att "i december 2022 beräknas byggkostnaderna för nya bostäder ha ökat med 11,5 % i årstakt, 0,1 procentenheter (p.p.) mer än vad som observerades under föregående månad".

Under den aktuella månaden rapporterar INE att materialpriserna ökade med 15,3 %, vilket är en ökning med 0,3 procentenheter (p.p.) jämfört med föregående månad, och att arbetskraftskostnaderna ökade med 6,1 % (6,5 % i november).

Materialkostnaderna bidrog med 9,0 procentenheter till bildandet av ICCHN:s årliga förändringstakt, vilket kan jämföras med 8,7 procentenheter i november, medan arbetskraftskomponenten ökade sitt bidrag till 2,5 procentenheter (2,7 procentenheter föregående månad).

Bland de material som bidrog mest till denna utveckling lyfter INE fram keramiska produkter, med prisökningar på årsbasis på cirka 60 %.

Det nämns också att cement, färdigblandad betong, trä och träderivat, marmor och marmorprodukter samt förbrukningen av energiprodukter uppvisade en årlig ökning på över 20 %.