PSP, som samordnar tjänsten i Portugal, uppger att 112 förra året tog emot 7 066 088 samtal, i genomsnitt 588 841 per månad och 19 359 per dag, som besvarades på i genomsnitt åtta sekunder.

Enligt PSP registrerades 1 394 502 av de mer än sju miljoner samtalen som nödsituationer, vilket innebär att 116 209 samtal per månad och 3 821 per dag fick hjälp, vilket ledde till att 1 519 563 räddningstjänster aktiverades.

PSP visar att det inte heller under 2022, liksom tidigare år, fanns några toppar som berodde på säsongsvariationer utan på händelser som stora bränder på landsbygden, trafikolyckor där flera fordon var inblandade och översvämningar, vilket ledde till att olika personer kontaktade 112 för att anmäla samma händelse.

Polisen för allmän säkerhet rapporterar att cirka 75 % av alla nödsamtal till 112 förra året syftade till att begära stöd i situationer med livshotande sjukdom eller trauma eller omedelbart behov av medicinsk hjälp, följt av larm om brott som pågår eller som just har inträffat vid tidpunkten för samtalet, trafikolyckor och bränder.

112 är en kostnadsfri larmcentral som fungerar dygnet runt i EU:s 27 medlemsstater. I Portugal samordnas tjänsten operativt av PSP och består av ett nationellt samordningscenter och fyra operativa centra som är verksamma i regionerna norr, söder, Azorerna och Madeira.

Vad är en nödsituation?

PSP varnar för vikten av att medborgarna vet i vilka situationer de kan använda nödnumret 112, som bidrar till snabb hjälp.

Enligt polisen är de nödsituationer som ska rapporteras till 112 situationer där människor riskerar att dö eller är i omedelbart behov av medelsvår hjälp, brott som pågår eller som just har inträffat vid tidpunkten för samtalet, allvarliga incidenter som översvämningar, skogsbränder eller allvarliga trafikolyckor samt upptäckter av försvunna barn eller äldre personer.

I PSP anges också att medborgarna i alla andra situationer ska kontakta den lokala brandstationen eller brandkåren direkt och i situationer som rör hälsa ska de ringa den nationella hälsovårdstjänstens kontaktcenter - SNS 24, via 80824242424.