Enligt uppgifter från järnvägsoperatören genomfördes 194 av 252 planerade tåg och 58 ställdes in.

I fjärrtrafiken genomfördes de 12 planerade tågen, medan 27 av de 73 planerade tågen i den regionala trafiken ställdes in.

I Lissabons stadstrafik ställdes 22 av 113 planerade tåg in, och i Porto ställdes nio av 54 planerade tåg in.

CP har på sin webbplats en varning till passagerarna om störningar i tidtabellerna fram till den 21 februari.

"På grund av strejker, som sammankallats av National Union of Drivers of the Portuguese Railways (SMAQ), National Union of Railway Sector Workers (SNTSF) och Itinerant Commercial Revision Railway Union (SFRCI), kommer det att förekomma allvarliga störningar i tidtabellen för tågen, nationellt, under perioden mellan kl. 00.00 den 8 februari 2023 och kl. 24.00 den 21 februari 2023".