Arbetena kommer att göra det möjligt att bygga en "vägförbindelse mellan Largo 1.º de Novembro och Largo do Dique" i Portimãos centrum och "utöka biltrafiken från Avenida Guanaré till Largo 1.º de Novembro".

Rådet uppger att "kontraktet har en beräknad löptid på sex månader" och omfattar en ombyggnad av Largo do Dique, som kommer att vara "förseglad" och med "parkeringsförbud" medan arbetena utförs.

Kommunen erkänner att arbetena kommer att medföra "förändringar och begränsningar för biltrafiken i området, vid hållplatser för kollektivtrafik, taxibilar och på parkeringen" vid Largo do Dique, men understryker att allt kommer att "skyltas på lämpligt sätt i hela det omgivande området".

"Med tanke på den inverkan som ingreppet kan få på vardagen för de bilister som rör sig i området, ber Portimão kommun om bättre förståelse för alla och rekommenderar att alternativa vägar används när det är möjligt".

Portimão kommun påminner också om att kommunen för att skapa denna väg har förvärvat två hus som vetter mot Rua Júdice Biker och Largo do Dique, vilket motsvarar en investering på cirka 700 000 euro.

De två bostäderna revs för ungefär ett år sedan och ingreppet frigjorde området för att nu kunna fortsätta med byggandet av denna nya väg, som kommer att göra det möjligt att förbinda två av de viktigaste torgen i Portimãos centrum.