Krediten kommer som en återbetalning av skyldigheten att tillhandahålla allmännyttiga tjänster (PSO) och kommer att fördelas av leverantörerna fram till september.

CRU sade: "Historiskt sett tas PSO-avgiften ut av alla slutkunder inom elbranschen för att finansiera system som utformats av den irländska regeringen för att stödja en ökad integrering av förnybar produktion och för att uppfylla de nationella målen.

"Hittills har dessa system varit framgångsrika när det gäller att stimulera över 4 200 MW förnybar produktion."

På grund av de nuvarande höga grossistpriserna på gas har de irländska hushållen dock betalat mer till PSO än vad som behövs. Detta beror på att gaspriserna i grossistledet sätter standarden för elpriserna i grossistledet.

CRU fortsatte: "Som ett resultat av detta krävs inget stöd till dessa förnybara producenter från PSO för PSO-året 2022/23, och enligt villkoren för systemet ska fördelarna med att köpa från förnybar produktion nu betalas tillbaka till kunderna genom en PSO-betalning på deras räkningar."

Elkunderna behöver inte vidta några åtgärder, eftersom återbetalningen kommer att krediteras automatiskt. Den kommer att visas på en separat rad på energiräkningarna.

Dessutom kommer regeringen i mars att dela ut 200 euro i elkrediter till de irländska hushållen.