Enligt en rapport från ECO har Spanien åtminstone sedan 2000 inte bara varit den viktigaste destinationen för den nationella exporten utan också Portugals viktigaste ekonomiska partner: sedan dess har handeln mellan de två länderna ökat från 17,6 miljarder euro, cirka 14 procent av BNP, till rekordsiffran 55,5 miljarder euro förra året, vilket motsvarar 23 procent av BNP.

Den nationella ekonomins beroende av Spanien är så stort att en fjärdedel av exporten under det senaste decenniet var avsedd för den spanska marknaden och nästan en tredjedel av den nationella importen kom från spanska företag.

Enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet(INE) var 26 % av den nationella exporten 2022 avsedd för Spanien och 32 % av den nationella importen utgjordes av produkter "made in Spain".

När det gäller Portugals handelsräkenskaper är Spaniens inflytande så stort att enbart förra året översteg handeln med Madrid handeln mellan Portugal och de övriga fyra viktigaste handelspartnerna tillsammans. Den totala balansen av export och import med Tyskland, Frankrike, Kina och Nederländerna var förra året 6,6 % lägre än handeln med Spanien.