Enligt flottans uttalande "pekar prognosen på en avsevärd försämring av väderförhållandena och en kraftig försämring av sjöfarten i Azorernas skärgård i dag och fram till tisdagens slut".

Vinden väntas komma från nordväst, med en genomsnittlig styrka på upp till 55 kilometer i timmen och vindbyar på upp till 100 kilometer i timmen.

Marinen varnar för den försiktighet som bör iakttas, både inför en resa till sjöss och när man befinner sig till sjöss eller i kustområden, genom att förstärka förtöjningen och hålla noggrann uppsikt över förtöjda och ankrade fartyg.