"En enda [ledig] dag beviljas arbetstagare som utför offentliga uppgifter inom statens direkta förvaltningstjänster, vare sig de är centrala eller decentraliserade, och inom offentliga institut, den 21 februari 2023", står det i beslutet, som agenturen Lusa har fått tillgång till.

Premiärministern förklarade att "även om karnevalstorsdagen inte finns med på listan över obligatoriska helgdagar enligt lag, finns det en konsoliderad tradition i Portugal att anordna fester under denna period".

Enligt det meddelande som undertecknats av António Costa är undantagen "tjänster och organ som av hänsyn till allmänintresset måste fortsätta att fungera under denna period, enligt villkor som skall fastställas av den behöriga regeringsmedlemmen".

"Utan att det påverkar kontinuiteten och kvaliteten på den tjänst som ska tillhandahållas måste de högsta cheferna för de tjänster och organ som avses i föregående nummer främja ett motsvarande undantag från närvaroplikten för respektive arbetstagare, på en dag som fastställs i god tid", står det i dokumentet.

Sedan António Costa tillträdde som premiärminister, i november 2015, har han endast för två år sedan inte undertecknat ordern om ledighet på karnevalstorsdagen, då landet befann sig i allmän förläggning på grund av pandemin. från Covid-19.

I februari 2021 gällde undantagstillstånd i Portugal, med allmän insamlingsplikt - och därmed förbud mot offentliga festligheter - och med ett stort antal verksamheter stängda för att begränsa spridningen av sjukdomen.