I september 2020 fanns det 159 offentliga och 231 privata skolor i Lissabon, enligt det nya DGEEC-verktyget som gör det möjligt att analysera statistisk information från förskola till gymnasium.

I Lissabonregionen har Cascais också fler privata skolor (86) än offentliga (64). Sedan finns det kommuner som Almada och Amadora, där det finns lika många offentliga som privata skolor (i Almada fanns det till exempel 61 offentliga och 60 privata skolor under läsåret 2020/2021).

Dessa distrikt har registrerat en minskning av antalet utbildningsinstitutioner under de senaste åren, vilket följer den nationella trenden.

Mellan 2013 och 2020 stängdes cirka 1 000 offentliga skolor i hela landet, från 6 575 till 5 587.

Minskningen var mycket svagare inom den privata utbildningen och påverkade endast de som var beroende av staten: År 2013 fanns det 2 773 privata inrättningar och efter sju år fanns det 2 654.

Under denna period ökade dock antalet fristående privata skolor från 1 289 till 1 293 (plus fyra).

Det nya DGEEC-verktyget tillhandahåller tidsserier av statistiska uppgifter om studenter, personalresurser och utbildningsinstitutioner.

För att få tillgång till det nya DGEEC-verktyget, klicka här.