"Även om det är sant att viruset fortfarande inte beter sig som ett endemiskt säsongsbetonat luftvägsvirus, som andra endemiska coronavirus, förväntar vi oss att vaccinationskampanjerna kommer att äga rum huvudsakligen en gång om året", säger chefen för strategin för biologiska hot mot hälsa och vacciner, Marco Cavaleri, citerad av nyhetsbyrån Efe .

Enligt EMA (Europeiska läkemedelsmyndigheten) är den bästa tiden på året för att ge vaccinet mot Covid-19 "början av den kalla årstiden" (hösten), vilket sammanfaller med tiden för vaccinering mot andra luftvägsvirus (t.ex. influensa).

Marco Cavaleri anser att det vore rimligt att börja tänka på "influensaparadigmets inriktning, utan att det påverkar de osäkerheter" som kvarstår om hur SARS-CoV-2 beter sig, eftersom "upprepad vaccinering" mot Covid-19 "kanske inte accepteras av befolkningen i allmänhet".

I detta avseende insisterade han på att "det är bättre att överväga att vaccinera en gång om året" eller "synkronisera det med vaccinering mot andra luftvägsvirus".

EMA "kommer att fortsätta att övervaka uppgifterna under de kommande månaderna för att fastställa de lämpligaste kriterierna för sammansättningen av vacciner" som kommer att användas i framtiden mot Covid-19.


Author
TPN/Lusa