"Inom ramen för 2022 visar de indikatorer som vi har hittills att vi behåller en nivå av allmän brottslighet som motsvarar den som rådde under 2019, naturligtvis ökar de i förhållande till 2020 och 2021, men det var pandemiska år och vi var för det mesta inlåsta" , sade José Luís Carneiro i parlamentet.

I parlamentets utskott för konstitutionella frågor, rättigheter, friheter och garantier avancerade ministern att det förra året jämfört med 2019 skedde en minskning av vålds- och grova brott, "om än liten", och att den allmänna brottsligheten förblir stabil.

Trots denna minskning av vålds- och allvarlig brottslighet konstaterade regeringstjänstemannen att "våldets intensitet" har ökat, med användning av skjutvapen och knivar.