"Förutom en tydlig och utvecklande terapeutisk fördel erbjuder den också en chans att ta igen de årtionden av förlorade möjligheter att undersöka det mänskliga sinnets inre arbete, som så länge övergivits som en del av ett dåligt genomtänkt, ideologiskt "krig mot droger"", säger David Caldicott, från Australian National University.