Företaget meddelade att den andra pråmen snart kommer att färdigställas, medan arbetet med de två följande pråmarna är långt framskridet.

Företaget sade att arbetet med projektet har hjälpt dem att öka antalet anställda och utveckla viktiga varvskunskaper som kommer att krävas för det nyligen tilldelade programmet Fleet Solid Support warship programme på 1,6 miljarder pund, där Harland & Wolff kommer att ansvara för arbeten till ett värde av cirka 700-800 miljoner pund.

Det kommer att pågå i sju år och påbörjas 2023, och förväntas ge långsiktig sysselsättning och möjligheter fram till 2031.

John Wood, koncernchef för Harland & Wolff, sade: "Det är fantastiskt att gå runt i tillverkningshallarna i Belfast och se dem vara en aktivitetshärd, där våra lärlingar tillämpar de färdigheter som de har lärt sig av vår erfarna personal.

Det har varit fascinerande att se hur den nya tekniken har införts, med vår dubbla robot-svetslinje som ger produktionsförbättringar i en storleksordning på fyra till sex gånger jämfört med konventionella produktions- och svetsmetoder. Jag är mycket uppmuntrad av de framsteg som görs och det är den perfekta språngbrädan mot fullskaligt skeppsbygge."