De nya byggnaderna, som är projektets tredje fas, kommer att sträcka sig från Newcomen Bridge, North Strand till Cross Guns Bridge, Phibsborough.

Utbyggnaden kommer också att omfatta tillgängliga ramper från kanalens trottoar till alla vägkorsningar, en ny gång- och cykelbro över kanalen och ett nytt gemensamt torg, samt trädplantering och mjuka landskapsplanteringar.

Projektet finansieras av den nationella transportmyndigheten och förväntas vara slutfört under andra kvartalet 2025.

Greenway är ett av flera initiativ från Dublins stadsfullmäktige som en del av nätverket för aktivt resande. Under de kommande åtta åren väntas nätverket för aktiva resor växa från sina nuvarande 10 km till ett nätverk på 310 km i hela staden.

Transportminister Eamon Ryan sade: "Det bästa med den här fasen av Royal Canal Greenway är att den innebär att det kommer att finnas en säker och fridfull gång- och cykelväg som sträcker sig från Phibsborough till North Strand, parallellt med den livliga North Circular Road."

Paschal Donohoe, minister för offentliga utgifter, nationella utvecklingsplaner och reformer, välkomnar också projektet och kallar det en "enormt spännande" uppgradering för det lokala området.

Máirín Ó Cuireáin, utvecklingschef för Dublin på Waterways Ireland, sade: "När fas 3 är klar kommer den att förbinda Spencer Dock i Dublin 1 med Maynooth i Co Kildare, där Royal Canal Greenway går hela vägen till Shannon."