Det var en gång, för länge sedan, som en man som hette Noa fick ett meddelande om att han skulle bygga en stor båt på toppen av ett berg och fylla den med djur, två av varje art. Vi känner nog alla till den här historien, och det sades vara ett sätt att bevara alla djur vid en tidpunkt då en flodvågskatastrof skulle utplåna allt från planeten.


De flesta av oss i dag är nu medvetna om att det finns vissa djur - och växter för den delen - som är utrotningshotade eller redan är försvunna av en eller annan anledning (och som inte har något att göra med Noa), oftast på grund av människans inblandning - men inte alltid - och de har nu tagits upp på IUCN:s röda lista i ett försök att bevara dem igen.


Vi behöver en ny ark, bildligt talat, och det är här som IUCN:s rödlista kommer in i bilden. Det har tagit flera år innan vi har insett att vissa arter har försvunnit för alltid, och åtgärder bör vidtas för att bevara det vi har kvar. Internationella naturvårdsunionens (IUCN) röda lista över hotade arter upprättades 1964 och har utvecklats till att bli världens mest omfattande informationskälla om den globala utdöenderiskstatusen för djur-, svamp- och växtarter. Den använder en uppsättning exakta kriterier för att utvärdera utdöenderisken för tusentals arter och underarter, och dessa kriterier är relevanta för alla arter och alla regioner i världen.


Deras kategorier och kriterier är avsedda att vara ett lättförståeligt system för att klassificera arter med hög risk för global utrotning. De delar in arterna i nio kategorier, från de minst sårbara till, ja, de finns inte längre - inte utvärderade, bristfälliga uppgifter, minst oroande, nära hotade, sårbara, hotade, kritiskt hotade, utdöda i naturen och utdöda.


Hittills har många artgrupper - däribland däggdjur, amfibier, fåglar, revbyggande koraller och barrträd - bedömts. Förutom att man tittar på nyligen erkända arter, omvärderar man också statusen för vissa befintliga arter, ibland med goda nyheter, t.ex. att några få arter har nedprioriterats på kategoriskalan, kanske på grund av bevarandeinsatser. De dåliga nyheterna är dock att den biologiska mångfalden minskar.


Livets barometer


På samma sätt som en barometer mäter det atmosfäriska trycket för att bedöma väderförhållandena, mäter IUCN:s rödlista trycket på arterna, vilket vägleder och informerar om bevarandeåtgärder för att förhindra utrotning, och listan kallas därför ofta för en barometer för livet.


Vem bestämmer vad som ska stå på listan?


IUCN förlitar sig på bedömare (utbildade personer, vanligen artexperter) som bedömer arter på grundval av för närvarande tillgängliga uppgifter och information. Denna information kommer från en rad olika källor, bland annat vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter, expertkunskap, kunskap från ursprungsbefolkningen och medborgarkunskap från samhällen som samlar in information. De granskar och kontrollerar bedömningarna noggrant innan de publicerar dem på sin webbplats.Varför finns de minst farliga arterna med på IUCN:s rödlista?


Även om dessa arter har en lägre risk för utrotning är de fortfarande viktiga för den globala biologiska mångfalden. Vissa Least Concern-arter genomgår en långsam nedgång, och det är viktigt att övervaka dessa arter och utveckla lämpliga bevarandeåtgärder för att förhindra att de hotas i framtiden.


Vad händer om den art jag söker inte finns på IUCN:s webbplats för den röda listan?


För närvarande uppskattas det finnas mer än 2 miljoner beskrivna arter som lever på jorden, varav mindre än 10 % har bedömts för rödlistan. Om en art inte finns med på webbplatsen behandlas den som ej utvärderad.


Enligt deras webbplats är mer än 42 100 arter utrotningshotade. Det är fortfarande 28 % av alla bedömda arter. Hittills har över 150 000 arter bedömts, och deras nuvarande mål är att bedöma ytterligare 10 000 arter, men alla dessa listor kommer att vackla och vackla med tiden, eftersom det är lika säkert som att "ägg är ägg".


Är det inte dags att vi sätter oss upp och uppmärksammar dem lite mer?