Det rekommenderas också för alla andra barn i den åldersgruppen för att ge extra skydd mot de allvarliga biverkningarna och för att minska överföringen i hemmet.

Dr Aparna Keegan, specialist i folkhälsovetenskap vid HSE National Immunisation Office (NIO), sade: "Vi uppmanar föräldrar att bekanta sig med HSE:s råd om vaccinet Covid-19 för barn med information som finns på hse.ie.

Vi vet genom att lyssna på föräldrar att de har frågor om hur de ska få Covid-19-vaccinet till sina barn. Därför har vi tillhandahållit information på vår webbplats för att hjälpa föräldrarna att fatta ett välgrundat beslut.

"Även om allvarlig sjukdom till följd av Covid-19 i denna åldersgrupp är sällsynt, erbjuder detta vaccin ytterligare skydd, särskilt för barn som har hälsotillstånd som gör att de löper stor risk att drabbas av allvarlig Covid-19."

Barn i denna åldersgrupp behöver tre doser av vaccinet med ett intervall på tre veckor mellan dos ett och två och minst åtta veckor mellan dos två och tre.

Det rekommenderas också att Covid-19-vaccinet separeras från administreringen av andra vacciner med 14 dagar.

Gemenskapens vaccinationscentraler över hela landet kommer att inleda klinikerna från och med måndag och många kommer att inleda klinikerna senare i veckan och under den följande helgen. För närvarande är vaccinet endast tillgängligt via de kommunala vaccinationscentren.

Uppgifter om klinikerna kommer att uppdateras löpande på hse.ie, så föräldrarna uppmanas att kontrollera webbplatsen för uppdateringar om klinikernas tillgänglighet under de kommande veckorna.