Stormarknadskoncernen "har för närvarande 125 butiker i Portugal och har för avsikt att öppna 25 butiker under 2023, i enlighet med sina expansionsmål, för att utöka sitt utbud i hela landet", enligt ett uttalande från företaget.

Den nya lokalen i Abrantes "kompletterar det kommersiella utbudet i Retail Park of Abrantes, som inte hade någon stormarknad, och möjliggjorde skapandet av cirka 20 arbetstillfällen lokalt".