Jobben ska skapas genom öppnandet av en innovationshubb i Galway och en investering på 5 miljoner euro för att utöka företagets team för biovetenskap och teknisk forskning och utveckling (ERD), som kommer att ha sitt huvudkontor där.

Den nya basen i Galway är en del av en större plan för att upprätta ett nätverk av regionala hubbar för att stödja företagets tillväxt på hela Irland. Det första centret i Mahon, Co. Cork, öppnades i juni 2022.

Den nya hubben, som ligger i Galway Technology Centre, Mervue, beräknas få en betydande inverkan på Expleos intäktstillväxt i Irland, med stöd av expansionen av dess team för biovetenskap och ERD.

Fram till slutet av 2024 kommer företaget att investera 5 miljoner euro i 70 arbetstillfällen i de två grupperna. Teamets medlemmar kommer att arbeta på Expleos kundanläggningar och dess kontorsnätverk i Dublin, Cork, Galway och Belfast. Utöver de 200 arbetstillfällen som företaget tillkännagav i juni förra året kommer dessa nya arbetstillfällen att innebära att Expleos team över hela ön kommer att växa till över 1 000 personer i slutet av 2024.

Alla medarbetare i den nya hubben, en blandning av nuvarande anställda och nyanställda, kommer att erbjudas samma flexibla arbetsformer som de som arbetar på Expleos kontor i Dublin, Cork och Belfast, vilket gör att de kan dela upp sin tid mellan hemarbete och arbete på hubbkontoret eller hos kunderna.

Företagets verkställande direktör Phil Codd säger: "Tillsammans med vår investering i regional expansion gör vi också betydande investeringar i våra team för biovetenskap och teknik, forskning och utveckling.

"Som ett globalt företag har vi erfarenhet och expertis från många discipliner och områden för att stödja den växande efterfrågan inom Irlands läkemedels- och medicintekniska design- och tillverkningssektor.

"Vår nya hubb i Galway kommer att tillhandahålla banbrytande tjänster till företag som är verksamma inom biovetenskap, mjukvara och fordonsindustrin och hjälpa dem att innovera snabbt och i stor skala. Galways ekonomi blomstrar, och vi är glada över att få vara en del av den och samtidigt bidra till dess tillväxt."