Krediter: Sedan 2018 års lag som förbjuder avlivning av friska djur godkändes har antalet vilda katter på Loulés gator ökat i tusental. 98 procent av dessa är inte steriliserade och saknar skydd, regelbunden vård eller tillgång till mat och vatten.

Verkligheten blir bara värre på grund av bristen på långsiktig planering i kombination med den ökade hastigheten med vilken dessa djur förökar sig.

Det är ett känt faktum att enskilda föreningar gör sitt allra bästa för att hantera den nuvarande krisen, men trots deras goda arbete och intentioner innebär de begränsade resurser de har till sitt förfogande för program för fångst och återutsättning att de inte kan ta itu med problemet på ett effektivt sätt. Detta innebär att de knappt skrapar på ytan och att det krävs brådskande åtgärder.

Med tanke på att det enda sättet att ta itu med en sådan här utmaning på lång sikt är genom en storskalig och långsiktig plan har Animal Rescue Algarve(ARA) utarbetat en plan som nyligen undertecknades av Loulés kommunfullmäktige. Tanken är att samarbeta med privata och offentliga aktörer för att bygga och underhålla skyddshus för gatukatter och se till att de är välskötta, rena och integrerade i program för att fånga, sterilisera och släppa ut katter.

Den bästa lösningen för att övervaka djurens rättigheter och för att motverka den okontrollerade spridningen av kattpopulationer är att bygga skyddshus där de kan leva med värdighet och begränsas till ett visst område och naturligtvis steriliseras. Dessa skyddshus är oftast avsedda att användas av djuren för att sova, skydda sig från dåligt väder och för att äta sig själva.

Animal Rescue Algarve lovar att bygga minst 40 sådana skyddshus per år (och slutligen 400 totalt), samtidigt som man samordnar hela verksamheten. För att uppnå detta kommer man att samarbeta med Loulé Townhall, Almancil School's Group och Loulé Highschool för att få tag på frivilliga och samla in pengar för att underhålla skyddsrummen, ta hand om djuren och genomföra program för att fånga och släppa ut dem.

Minst hälften av finansieringen har säkrats av Townhall, och andra församlingar, som Almancil, förväntas bidra ytterligare till att projektet kan genomföras fullt ut.


Den föreslagna planen har redan väckt uppmärksamhet hos personer som är villiga att delta, särskilt genom de protokoll som undertecknats med Inframoura, Infraquinta och Infralobo, som kommer att ha en central roll när det gäller att skaffa och leverera resurser till fängelset i Silves, som har erbjudit sig att bygga skyddsrummen själva inom ramen för sitt program för samhällsengagemang.

Planen beräknas leda till att upp till 1 500 katter steriliseras årligen, vilket kommer att ha en stor inverkan på antalet kattdjur som strövar omkring på gatorna i Loulé och radikalt förbättra framtiden för djurskyddet i staden och dess stadsdelar. Man räknar för närvarande med att planen kommer att leda till att populationerna av vilda djur minskar med upp till 50 % inom fem år.

Även om projektet redan har börjat ta sina första steg finns det ett fortsatt behov av stöd för att hjälpa så många katter som möjligt.


För mer information kontakta ARA.