Det portugisiska flygvapnet har meddelat att det kommer att genomföra den multinationella och tvärvetenskapliga övningen Real Thaw 2023 (RT23) mellan den 27 februari och den 10 mars på flygbas nr 11 i Beja.

Enligt NM kommer militära styrkor från Portugal, Tyskland, Belgien, Spanien, Danmark, USA, Nederländerna, Polen, Nato-styrkor och även flottans och arméns styrkor att delta i årets övning, enligt ett uttalande.

Flygvapnet förklarar att RT23 gör det möjligt att "utvärdera och certifiera flygvapnets, marinens, arméns och de deltagande ländernas operativa förmåga" och "förbereda dem för att agera i gemensamma och kombinerade operationer, öka interoperabiliteten mellan alla, nämligen för att garantera förberedelserna för deployerade nationella styrkor i FN:s och Natos tjänst"."RT23 erbjuder deltagarna en unik möjlighet att planera och genomföra uppdrag, i syfte att integrera och synkronisera olika områden", står det i meddelandet.

Uppdragen kommer att äga rum "på särskilda platser som har planerats för att ha minsta möjliga inverkan på miljön och befolkningen".